• 502000 boekbare parkeerplaatsen
 • 3368000 Geregistreerde gebruikers
 • Laatste boeking vanuit Manchester, UK

Algemene voorwaarden

ParkCloud is een commerciële naam gebruikt door ParkCloud Ltd.

1. ParkCloud fungeert enkel als boekingsagent en dus ligt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle voertuigen bij de parkeergelegenheid, het hotel, de valet service of andere vestiging (Parkeeraanbieder). U stemt er mee in dat wanneer u een boeking maakt via de ParkCloud website, deze optreedt als een online boekingsagent en dat de voorziening voor parkeren wordt geregeld door de Parkeeraanbieder wanneer u aankomt op vooraf geboekte locatie. De Parkeeraanbieders zijn onafhankelijke bedrijven, geen agenten of werknemers van ParkCloud. ParkCloud is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, omissies, verzuim, verklaringen, garanties, overtredingen of nalatigheid van dergelijke leveranciers of voor enig persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen, of andere schade of kosten die daaruit voortvloeien. ParkCloud is niet aansprakelijk en zal geen terugbetaling geven in geval van staking, overmacht of andere oorzaken die buiten haar directe controle vallen en kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor bijkomende kosten, verzuim, vertragingen, omleidingen of handelingen van een eender welke regering of autoriteit.

2. ParkCloud controleert de prijzen door de beste prijskwaliteitsverhouding aan te bieden. Prijzen kunnen stijgen of dalen door seizoensgebonden verschillen of speciale aanbiedingen. Alle getoonde prijzen zijn voor pre-reserveringen online en de aangeboden prijzen van de Parkeeraanbieders zijn meestal inclusief alle toepasselijke BTW (of landelijke equivalent) verschuldigd in het land van de Parkeeraanbieder, en omvatten alle andere toegepasselijke belastingen, tenzij anders aangegegeven of wanneer dit niet het standaard gebruikte proces is zoals in de Verenigde Staten. In deze regio’s, staats- of federale belastingen (of gelijkaardige belastingen) worden toegevoed aan het totaal en op de boekingsconfirmatie weergegeven bedrag. Er worden geen betalingskosten aangerekend, ongeacht de wijze van betaling.

3. Boekings- en Annulatie Procedures

 • 1. Boekingen gemaakt via de ParkCloud website genereren een boekingsconfirmatie na voltooiing van een boeking. Deze boekingsconfirmatie kan gegenereerd worden door ParkCloud of rechstreeks door de Parkeeraanbieder. Een reservatie is echter geen gegarandeerde parkeerplaats. ParkCloud of de Parkeeraanbieder kan een boeking annuleren wanneer de Parkeeraanbieder niet in staat is om aan de reservering te voldoen. In deze situatie, zal een volledige terugbetaling plaasvinden als de boeking online werd voorafbetaald.
 • 2. Zorg ervoor dat u de aanwijzingen en instructies voor de geboekte service bij u heeft, alsook het telefoonnummer en de gegevens over de procedure van betreden en verlaten van het parkeerterrein. Deze zouden automatisch naar u worden doorgestuurd na voltooiing van de boeking, maar het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan dat u deze ook effectief heeft ontvangen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de officieel geldende aanwijzingen en routebeschrijvingen bij u te hebeen voor uw vertrek – alle gemiste boekingen, vluchten of andere problemen die voortvloeien uit het niet opvolgen van de geldende aanwijzingen of het niet bijhebben van de juiste instructies, zullen niet terugbetaald worden door ParkCloud.
 • 3. Indien een hogere prijs door de Parkeeraanbieder wordt aangerekend dan aangegeven op uw boekingsconfirmatie, doordat u niet de juiste reservatie heeft gemaakt of doordat de weergegeven procedure voor het betreden en verlaten van het parkeerterrein niet werd gevolgd of doordat u uw boekingsconfirmatie niet bijhad, zal ParkCloud niet in staat zijn om terugbetaling voor u te verkrijgen.
 • 4. Transfer naar een bepaalde locatie kan inbegrepen zijn in de door ParkCloud geadverteerde prijzen op de website, maar controleer eerst de gegevens van de Parkeeraanbieder vermeld op de juiste website of neem contact op met ParkCloud om dit te bevestigen voordat u de reservatie maakt.
 • 5. Indien u minder dagen dan voorzien op uw boekingsconfirmatie parkeert, is het de Parkeeraanbieder die beslist over een vermindering in prijs of een terugbetaling.
 • 6. Prijsberekeningen kunnen variëren volgens verschillende factoren, inclusief maar niet gelimiteerd tot datum van de boeking, parkeertermijn, afleverdatum/tijd en ophaaldatum/tijd van het voertuig.
 • 7. Afhankelijk van de Parkeeraanbieder en het product dat u geselecteerd heeft, dient u uw autosleutels achter te laten bij de Parkeeraanbieder. Indien dit van toepassing is, dient u ervoor te zorgen dat, voordat u het voertuig bij de Parkeeraanbieder achterlaat, het voertuig wettelijk in orde is en alle wettelijke documenten (b.v. verzekeringen) in orde zijn en in het voertuig beschikbaar zijn. De Parkeeraanbieder behoudt zich het recht om uw voertuig binnen of buiten de parkeerplaats te verplaatsen als de Parkeeraanbieder of haar medewerkers dit, naar hun oordeel, nodig vinden voor de efficiënte organisatie van de parkeergelegenheid, bij noodgevallen, of om ongevallen of obstructies te vermijden. Indien de medewerkers van de Parkeeraanbieder met uw voertuig op de openbare weg rijden, dienen deze chauffeurs van de Parkeeraanbieder hiervoor volledig verzekerd te zijn door de Parkeeraanbieder, maar, u (de klant) dient dit zelf te controleren of verifieren.
 • 8. Parkeren is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de individuele Parkeeraanbieder. Het is uw verantwoordelijkheid om op voorhand of bij aankomst op het parkeerterrein naar deze voorwaarden te vragen.
 • 9. Alle omstandigheden, waarbij de medewerkers van de Parkeeraanbieders vertraging oplopen, inclusief maar niet gelimiteerd tot foute ingave van gegevens, late aankomst van de klant, kunnen leiden tot het in rekening brengen van administratiekosten, direct te betalen aan de medewerkers van de Parkeeraanbieder of de onmiddelijke intrekking van de parkeerservice met geen terugbetaling van de parkeerreservatie.
 • 10. Hoge of brede voertuigen: Niet alle Parkeeraanbieders kunnen grote voertuigen, bussen, campervans, enz. Accomoderen, en indien deze toch geaccepteerd worden, kan er een extra kost aan verbonden zijn. Tenzij anders aangegeven op relevante ParkCloud website, zijn alle reservaties geldig voor kleine- tot middel-grote voertuigen. Indien het voertuig niet in deze categorie past, is het de verantwoordelijkheid van de klant om het juiste voertuigstype op het reservatieformulier te selecteren, of, indien dit niet beschikbaar is, contact op te nemen met ParkCloud voordat de boeking wordt gemaakt. ParkCloud zal geen terugbetalingsverzoeken accepteren voor extra kosten die in rekening worden gebracht, wanneer het juiste autotype niet geselecteerd werd of als de Parkeeraanbieder het voertuig niet accepteert.
 • 11. ParkCloud adviseert klanten ruime tijd van te voren te arriveren zodat er voldoende tijd overblijft om de reis verder te zetten.
 • 12. Alle voertuigen worden geparkeerd op eigen risico (risico van de klant). In geval van een klacht, claim of geschil (b.v. indien uw voertuig schade heeft geleden terwijl deze bij de Parkeeraanbieder stond), dient de klant rechtstreeks dit rechtstreeks met de Parkeeraanbieder in kwestie te behandelen. In geen geval zal ParkCloud de verantwoordelijkheid voor een dergelijke gebeurtenis op zich nemen. Alle vorderingen voor verlies of schade aan voertuigen, of de kwaliteit van de dienstverlening moeten bij de Parkeeraanbieder gemaakt worden. ParkCloud zal, op verzoek, de contactgegevens van de Parkeeraanbieder ter beschikking stellen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.
 • 13. Sommige Parkeeraanbiders brengen administratieve kosten in rekening voor het annuleren of wijzigen van een reservatie. Indien dit van toepassing is, wordt dit vermeld op het moment van boeken en op uw boekingsconfirmatie.
 • 14. Bij sommige Parkeeraanbieders kunnen reservatie niet geannuleerd, gezwijzigd of terugbetaald worden. Indien dit van toepassing is, wordt dit vermeld op het moment van boeken en op uw boekingsconfirmatie.

4. ParkCloud’s websites bevatten hyperlinks naar websites die door derden beheerd worden. ParkCloud heeft geen controle over dergelijke websites en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, voor enige schending van het contract, of voor opzettelijk of nalatig optreden van deze derde partijen, wat kan resulteren in verlies, schade, vertraging of letsel aan u of uw reisgenoten. ParkCloud is niet verantwoordelijk voor de juistheid van meningen op dergelijke websites, en dergelijke websites worden niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op juistheid of volledigheid van informatie door ParkCloud. Opname van een gelinkte website op de ParkCloud’s websites suggereert geen of vormt geen goedkeuring of bekrachtiging van de gelinkte website door ParkCloud. Als u besluit om ParkCloud website te verlaten, en deze websites van derden te openen, doet u dit op eigen risico. Het beleid(waaronder privacybeleid), alle regels en de operationele procedures van deze websites, zijn op u van toepassing wanneer u zich op dergelijke websites bevindt. ParkCloud is niet verantwoordelijk voor informatie die u aan derden verstrekt.

5. De inhoud van de ParkCloud’s websites zijn auteursrechtelijk beschermd copyright © ©ParkCloud Ltd, alle rechten voorbehouden. Andere product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Afbeeldingen op ParkCloud’s websites zijn enkel opgenomen voor het bekijken, deze mogen in geen enkel formaat opgeslagen of gedownload worden. Klanten feedback vermeld op ParkCloud’s websites vertegenwoordigd niet altijd de mening van ParkCloud.

6. De informatie, producten en diensten gepubliseerd op ParkCloud’s websites kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. In het bijzonder, ParkCloud garanteerd niet vde juistheid van, en is niet aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden met betrekking tot de informatie en beschrijving van de producten aangereikt op eender welke ParkCloud website (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, foto’s, lijst van voorzieningen, algemene beschrijvingen enz.), die grotendeels door de Parkeeraanbieders verstrekt worden. Alle beoordelingen op ParkCloud’s websites zijn slechts bedoeld als algemene richtlijn en ParkCloud staat niet in voor de juistheid van deze beoordelingen. Er worden periodiek wijzigingen aan deze informatie aangebracht. ParkCloud en/of haar respectievelijke leveranciers mogen ten allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen op de websites aanbrengen. ParkCloud en/of haar respectievelijke leveranciers doen geen bindende uitspraken over de geschiktheid van de informatie, producten en diensten op ParkCloud’s websites voor welk doel dan ook, en het opnemen of het aanbieden van producten of diensten op ParkCloud’s websites vormt geen goedkeuring of aanbeveling van deze producten of diensten door ParkCloud. ParkCloud en/of haar respectievelijke leveranciers verwerpen hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, software, producten en diensten met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden over voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-overtreding. In geen geval zal ParkCloud en/of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade (inclusief, maar niet gelimiteerd tot indirecte, incidentiele, straffende, speciale , gevolgschade) die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ParkCloud’s websites, of met de vertraging of onmogelijkheid van het gebruik van ParkCloud’s websites, of voor informatie, software, producten en diensten verkregen via ParkCloud’s websites, of anderszins voorkomend uit het gebruik van ParkCloud’s websites (inclusief maar niet gelimiteerd tot het verlies van gebruik, gegevens, winst, besparingen of kansen), enerzijds gebaseerd op het contract strikte aansprakelijkheid anderzijds zelfs indien ParkCloud en/of een van haar leveranciers op de hoogte gesteld werd van de mogelijkheid op schade. ParkCloud en/of haar respectievelijke leveranciers zijn aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit het gebruik van ParkCloud’s websites, enerzijds gebaseerd op het contract strikte aansprakelijkheid of anderzijds, maximum voor de totale waarde van de transactie waarvoor de vordering ontstaan is,voor een gebeurtenis of een reeks van gelinkte gebeurtenissen. Deze algement voorwarden en de voorgaande aansprakelijkheidsdisclaimer, hebben geen invloed op de wettelijke rechten als consument.

7. U gaat ermee akkoord om ParkCloud, haar affiliates en/of haar respectievelijke leveranciers en al haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten schadeloos te stellen van en te verdedigen tegen alle aanspraken, oorzaken van de actie, eisen, terugvorderingen, verliezen, schades, boetes, straffen of andere kosten of uitgaven van welke eender welke aard dan ook, inclusief maar niet gelimiteerd tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, welke door derden zijn veroorzaakt ten gevolge van:

 • 1. de door u schending van deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen of documenten waarnaar hierin wordt verwezen ;
 • 2. de door u schending van de wet of de rechten van een derden, of
 • 3. het door u gebruik van eender welke ParkCloud website.

8. Als voorwaarde voor het gebruik van de ParkCloud website, garandeert u ParkCloud dat u de website niet gebruikt voor onwettig of verboden doeleinden beschreven in deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

ParkCloud Ltd is geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 6557569.

Even geduld a.u.b...