• 522000 vapaat pysäköintipaikat
 • 3491000 rekisteröidyt käyttäjät
 • Viimeisin varaus Manchester, UK

Ehdot

ParkCloud on ParkCloud Ltd.:n tavaramerkki.

1. ParkCloud toimii ainoastaan varausagentuurina ja siten kaikki vastuu sekä velvollisuus kaikista ajoneuvoista kuluu varatulle pysäköintipaikalle, hotellille tai meet and greet palvelulle (“Pysäköintipalvelun tarjoajalle”). Hyväksytte että teette varauksen ParkCloudn kautta ainoastaan online varausagentuurin palveluita varten ja että pysäköintipalvelun tarjoaja tarjoaa pysäköintipaikat teille kun saavutte ennakkovaratuun kohteeseen. Pysäköintipaikkojen tarjoajat ovat itsenäisiä yrityksiä eivätkä ParkCloudn agentteja tai työntekijöitä. ParkCloud ei ole vastuussa palveluntarjoajien toiminnasta, virheistä, laiminlyönneistä, edustuksesta, takuista, rikkomuksista, huolimattomuudesta tai henkilökohtaisista vahingoista, kuolemasta, omaisuusvahingoista, tai muista vahingoista tai kuluista tuloksena niistä. ParkCloud ei ole vastuuta eikä palauta maksua lakon, ylivoimaisten esteiden tai muiden tapahtumien sattuessa jotka eivät ole sen hallinnassa, eikä sillä ole vastuuta lisäkuluista, laiminlyönneistä, viivytyksistä, uudelleenreitityksistä tai hallituksen tai virannomaisten toiminnasta.

2. ParkCloud tarkkailee hintoja tarjotakseen parhaan vastineen rahoille. Hinnat voivat nousta tai laskea sesonkien erikoistarjousten johdosta. Kaikki esillä olevat hinnat ovat online ennakkovarausta varten ja noteeratut hinnat pysäköintipaikan tarjoajalta sisältävät kaikki sovellettavat ALV:n (tai paikallisen maan vastaavat) veloituksenalaisena tarjoajan maassa ja sisältävät kaikki muut sovellettavat verot ellei toisin ilmoiteta. Ei maksu veloituksia maksumenetelmästä huolimatta.

3. Varaus ja Peruutus Menettelyt

 • 3.1 Varaus ParkCloudn verkkosivun kautta luo varauskupongin automaattisesti kun varaus on tehty. Varaus ei kuitenkaan takaa paikkaa. ParkCloud voi perua varauksen jos pysäköinnin tarjoaja tiedottaa etteivä he voi toteuttaa kyseistä varausta. Täysi korvaus maksetaan takaisin tässä tapauksessa.
 • 3.2 Olkaa hyvä ja varmistakaa että teillä on ajo-ohjeet palvelulle jonka olette varanneet, sekä pysäköintipalvelun tarjoajan puhelinnumero sekä saapumis että nouto menttelyjen tiedot. Teillä on vastuu saada voimassa olevat ajo-ohjeet ennen lähtöänne – möyhästymiset varauksista, lennoista tai muut ongelmat jotka aiheutuvat koska ette ole onnistuneet saamaan voimassa olevia ajo-ohjeita ei korvata ParkCloudn kautta.
 • 3.3 Mikäli pysäköintipaikan tarjoaja veloittaa teiltä enemmän kuin varauskuponkinne mainitsee koska ette seuraa oikeaa varausmenetelmää tai oikeita saapumis ja nouto menetelmiä tai mikäli ette esitä varauskuponkianne, ParkCloud ei voi vaatia korvausta teidän puolestanne.
 • 3.4 Kuljetuspalvelu saattaa sisältyä ParkCloudn hintoihin mutta olkaa hyvä ja tarkistakaa pysäköintipalvelun tarjoajan tiedot verkkosivuilta tai ottakaa yhteyttä ParkCloudan enne kuin teette varauksenne varmistuaksenne tästä.
 • 3.5 Minimi oleskeluaika pätee tietyillä pysäköintipaikoilla. Mikäli haluatte voitte pysäköidä lyhyemmän aikaa mutta teidän tulee kuitenkin maksaa kustannukset minimioleskeluajalta. Noteeratut hinnat sisältävät minimioleskeluajan kustannukset.
 • 3.6 Hinnat päivältä saattavat vaihdella päivämäärien, pysäköinnin keston, ajoneuvon saapumispäivän/ajan ja ajoneuvon noutopäivän/ajan mukaan.
 • 3.7 Valitsemastanne pysäköintipalvelun tarjoajasta sekä tuotteesta riippuen, teidän saattaa täytyä jättää ajoneuvonne avaimet pysäköintipalvelun henkilökunnalle. ParkCloudn verkkosivut toteavat missä tämä pätee. Mikäli tämä pätee, teidän tulee varmistaa että, ennen ajoneuvonne jättämistä palveluntarjoajalle että se on ajokykyisessä kunnossa ja että sillä on kaikki viranomaissäännökset (esim. vakuutus) voimassa. Pysäköintipaikan tarjoaja pidättää tässä tapauksessa oikeuden siirtää ajoneuvoanne pysäköintipaikan sisällä sekö ulkopuolella ajamalla ajoneuvonne tai muulla mentelmällä, siinä määrin kuin pysäköintipalvelun tarjoaja, tai sen henkilökunta heidän harkinnan mukaan pitävät sitä välttämättömänä tehokkaaseen pysäköintitilojensa järjestelyyn pysäköintipaikalla, tai hätätilassa tai välttääkseen kolareita tai tukkeutumia. Mikäli pysäköintipalvelun tarjoajan kuljettaja joutuu ottamaan ajoneuvonne yleiselle moottoritielle, pysäköintipalvelun tarjoajan kuljettajan tulisi olla täysin vakuutettu pysäköintipalvelun tarjoajan kautta tähän tarkoitukseen mutta asiakkaan tulisi itse varmistaa tämä.
 • 3.8 Kaikille pysäköintipaikoille sovelletaan itsenäisen pysäköinnin tarjoajan ehdot. Teidän velvollisuutenne on pyytää pysäköintipalvelun tarjoajan ehdot saavuttaessanne.
 • 3.9 Syöttövirheet jotka johtavat pysäköintipaikan kuljettajien odotukseen tai asiakkaiden myöhäiseen saapumiseen saattavat johtaa hallintamaksuun, joka tulee maksaa kuljettajalle välittömästi.
 • 3.10 Korkeat tai leveät ajoneuvot: Kaikki pysäköintipaikat eivät voi majoittaa erittäin suuria ajoneuvoja, pakettiautoja, asuntoautoja jne. tai niiden yhteydessä saattaa olla lisämaksu. Ellei erikseen mainittuna pysäköintipaikan tiedossa, jotka ovat esillä ParkCloudlla, kaikki pysäköintivaraukset pätevät ainoastaan pieniin-normaalikokoisiin autoihin. Mikäli ajoneuvo ei sovi tähän kategoriaan, on asiakkaan vastuulla valita asianmukainen ajoneuvon tyyppi varauslomakkeella, tai mikäli tämä ei ole saatavilla ottaa yhteyttä ParkCloudan ennen varauksen tekemistä. ParkCloud ei hyväksy hyvitysvaatimuksia pysäköintipaikoilla veloitetusta lisämaksusta mikäli asianmukainen ajoneuvon tyyppi ei ole määritelty varattaessa, tai jos pysäköintipaikka ei voi ottaa vatsaan ajoneuvon tyyppiä.
 • 3.11 ParkCloud kehottaa asiakkaita saapumaan pysäköintipaikalle runsaalla ajalla ehtiäkseen jatkomatkalleen.
 • 3.12 Kaikki ajoneuvot pysäköidään asiakkaan vastuulla. Valituksen, vaatimuksen tai kiistan sattuessa (esim. mikäli ajoneuvonne vaurioutuisi pysäköintipalvelun tarjoajan luona tai mikäli menettäisitte ajoneuvonne tai omaisuuttanne ajoneuvostanne sillä aikaa kuin ajoneuvo on pysäköitynä pysäköintipalvelun tarjoajan luona), asiakkaan tulee asioida suoraan varatun pysäköintipalvelun tarjoajan kanssa. ParkCloud ei missään tapauksessa ota vastuuta tällaisista tapahtumista. Korvausvaatimukset ajoneuvon menetyksetä tai vahingosta tai korvausvaatimukset yhteydeessä palvelun laatuun tulee esittää pysäköintipalvelun tarjoajalle. Toimitamme pyydettäessä yhteystiedot pysäköintipalvelun tarjoajalle. Tämä ei vaikuta lakisääteisiä oikeuksianne kuluttajana.
 • 3.13 ParkCloud (t/a ParkCloud) ei veloita muutoksista tai peruutuksista; jotkut pysäköintipalvelut soveltavat kuitenkin hallinnollisia kustannuksia sekä maksun. Tämän pädettäessä, se todetaan varausta tehdessä sekä sähköpostitse lähetetyssä varausvahvistuksessanne.
 • 3.14 Jotkut pysäköintipalvelun tarjoajan palvelut esitetään ostoksina jotka ovat ei palautettavia/muutettavia. Tämän koskiessa se ilmoitetaan varausta tehdessä sekä sähköpostitse lähetetyssä varausvahvistuksessa.

4. ParkCloudn verkkosivu sisältää hyperlinkkejä kolmannen osapuolen ylläpitämille verkkosivuille. ParkCloud ei kontrolloi sellaisia verkkosivuja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä tai sopimusrikkomuksista tai mistään tahallisesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta sellaisten kolmansien osapuolten taholta, joka johtaa mentykseen, vahinkoon, viivytykseen tai vammaan teille tai seuralaisillenne. ParkCloud ei ole vastuussa ilmaistujen mielipiteiden oikeanlaisuudesta tällaisilla verkkosivuilla, eikä ParkCloud tarkista, tutki, seuraa tai tarkista tällaisten verkkosivujen tietojen oikeanlaisuutta tai kokonaisuutta. Liitettyjen sivustojen sisällyttäminen ParkCloudn verkkosivuille ei merkitse taikka muodosta ParkCloudn hyväksyntää tai kannatusta liitetyistä sivuista. Mikäli valitsette jättää ParkCloudn verkkosivun käyttääksenne näitä kolmannen osapuolen sivustoja, teette sen omalla vastuullanne. Kaikki säännöt, menettelytavat (yksityisyyden suoja mukaanlukien)sekä toimintamenetelmät kolmannen osapuolten verkkosivuilla sovelletaan teihin sen aikaa kun olette näillä sivuilla. ParkCloud ei ole vastuussa tiedosta jota kolamnnen osapuolen sivut antavat teille.

5. Kaikki ParkCloudn verkkosivun sisältö on tekijänoikeus ©; ParkCloud kaikki oikeudet pidätetään. Muut tuotteet sekä muiden tässä mainittujen yritysten nimet saattavat olla niiden kuidenkin omistajien tavaramerkkejä. Kuvat ParkCloudn verkkoisivuilla sisällytetään ainoastaan kuvien katselua varten eikä niitä voi tallettaa tai ladata missään muodossa. Asiakaspalutteet jotka ovat esillä ParkCloudn verkkosivuilla eivät edusta ParkCloudn mielipiteitä.

6. Tieto, ohjelmisto, tuotteet ja palvelut julkaistu ParkCloudn verkkosivuilla saattavat sisältää virheitä tai painovirheitä. Erityisesti, ParkCloud ei takaa oikeanlaisuutta tai ota vastuuta virheistä liittyen pysäköintipaikan tietoihin tai pysäköintipaikan, hotellin tai muiden matkatuotteiden kuvaukseen jotka ovat esillä tällä verkkosivulla (mukaanlukien, ilman rajoitusta kuviin, listaan mukavuuksista, yleisiin tuottekuvauksiin jne.), joista suuri osa tiedoista tulee kultakin palveluntarjoajalta. Esillä olevat arvostelut ovat ainoastaan tarkoitettu suuntaa antaviksi eikä ParkCloud takaa näiden arvostelujen aitoutta. Muutoksia lisätään aikävälein näihin tietoihin. ParkCloud tai sen kyseinen palveluntarjoaja sattaa parantaa/muuttaa verkkosivuja million vain. ParkCloud ja/tai sen kyseinen palveluntarjoaja ei takaa tietojen, tuotteiden tai palvelujen, jotka esiintyvät ParkCloudn sivuilla, soveltuvuutta mihinkään tarkoitukseen eikä ParkCloud muodosta suositusta tai kannatusta tuotteille tai palveluille jotka ovat esillä ParkCloudn sivuilla tai tuotteille joita kaupataan ParkCloudn sivuilla. ParkCloud, ja/tai sen kukin palveluntarjoaja täten kiistävä kaikki takuut ja ehdot koskien näitä tietoa, ohjelmistoja, tuotteita ja palveluja mukaanlukien kaikki vihjatut takuut ja ehdot, sopivasta laadusta, tarkoitukseen sopivuudesta, tittelistä sekä ei-rikkoamuksesta. Pysäköinnin tarjoajat ovat yksityisiä yrityksiä eivätkä ParkCloudn agentteja tai työntekijöitä. ParkCloud ei ole vastuussa näiden palvelun tarjoajien teoista, virheistä, laiminlyönneistä, edustuksesta, takuista, rikkomuksista tai välinpitämättömyydesta, henkilövahingoista, kuolemasta, omaisuusvahingoista tai muista vahingoista tai kuluista jotka ilmenevät heillä. ParkCloud ei ole vastuussa eikä maksa korvausta lakon tai ylivoimaisten esteiden ilmeentyessä tai muista syitä jotka ovat sen kontrollin ulkopuolellal, eikä sillä ole vastuuta mistään lisäkuluista, laiminlyönneistä, viivytyksistä, uudelleenreitityksistä tai minkä tahansa hallituksen tai viranomaisten toimista. ParkCloud tai sen palveluntarjoajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään epäsuorasta, sattumanvaraisesta, rangaistavasta tai erikoisesta vahingoista jotka syntyvät seurauksena tai ovat millään lailla yhteydessä ParkCloudn verkkosivun käyttöön, tai viivystykseen tai kyvyttömyyteen käyttää ParkCloudn verkkosivua, tai mistään tiedoista, ohjelmistoista, tuotteista ja palveluista jotka ovat saatu ParkCloudn verkkosivun kautta, tai ovat muuten seurauksena ParkCloudn verkkosivun käytöstä, (mukaanlukien, muttei rajoitettu käytön, tiedon, voiton, säästöjen tai tilaisuuksien menettämiselle), mikäli se perustuu sopimukseen, ankaraan vastuuseen tai muuten, vaikka ParkCloud ja/tai sen palveluntarjoajia on ilmoitettu vahinkojen mahdollisuudesta. ParkCloud ja/tai sen kutkin palveluntarjoajat ovat vastuussa suorasta tappiosta joka syntyy ParkCloudn verkkosivun kaytön kautta, perustuen sopimuksen vastuuseen tai muuten, jopa kokonaishinnan enimmäismäärään liittyen kauppaan jonka yhteydessä vaatimus syntyy yksittäisille tapahtumille tai toisiinsa liittyviin tapauksiin. Nämä ehdot sekä edellämainitun vastuun rajoitus, eivät vaikuta lakisääteisiä oikeuksianne kuluttajana.

7. Sitoudutte puolustamaan ja hyvittämään ParkClouda, sen yhteistyökumppaneita, ja/tai sen kuitakin palveluntarjoajia ja sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja agentteja vaatimuksilta, toiminnan syistä, vaatimuksista, korvaamisista, mentyksistä, vahingoista, sakoista, rangaistuksista tai muista kaikenlaisia kustannuksista tai kuluista mukaanlukien muttei rajoitettu kohtuullisiin laillisiin ja kirjanpitokuluihin, kolmannelta osapuolelta seuraavista syistä:

 • (a) näiden ehtojen, tietojen tai tässä mainittujen asiakirjojen rikkomisesta;
 • (b) lain tai kolmannen osapuolen oikeuksien; tai
 • (c) ParkCloudn verkkosivun käytöstänne.

8. Ehtona ParkCloudn verkkosivun käyttöön, takaatte ParkCloud ettette käytä ParkCloudn verkkosivua mihinkään epälailliseen tai näiden ehtojen ja tietojen kieltämään toimintaan.

ParkCloud on ParkCloud:n kaupankaynnin tyyli rekisteröity Isossa Britanniassa numerolla 6557569.

Olkaa hyvä ja odottakaa...